İnfografik Video

İnfografik; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. İnfografiğin hangi amaçla hangi firmaya ve kişiye yapıldığı veya firmanın ele aldığı konunun içeriğine ne kadar uygun olduğu gibi unsurlara dikkat edilmelidir. Renkler, görseller ve kullanılan içerik anlaşılır şekilde, sade, kişiyi ya da firmayı yansıtır olmalıdır.

Peki neden infografik film? Sayfalarca süren bir içeriği, sadeleştirerek algılanmasını basitleştirmek ve dikkat çekip, akılda kalıcılığını sağlamak için. Çünkü insan beyni görsel bilgiyi yazılıdan 3 kat daha hızlı algılar ve okuduklarımızın yalnızca %20 si aklımızda kalırken gördüklerimizin akılda kalma oranı %80’dir. Bunu bildiğimiz için tanıtım hizmeti için en iyi yollardan birinin bu olduğunu düşünüyoruz.